Днес Ви разказаме за журналиста от Египет, който пише за България

юни 24, 2021

Продължаваме поредицата с истории за мигранти, успешно интегрирани на пазара на труда в България.

Темата за мигрантите е широко дискутирана, но често – грешно интерпретирана. В опит да променим това, ще ви споделим няколко истории за граждани на трети страни с право да работят у нас, които противно на разбиранията, са успешно интегрирани на пазара на труда в България имат принос към икономиката на страната.Поредицата ни е част от проект MIraGE, по който ФРГИ работи съвместно с партньори от няколко европейски държави, има за цел да улесни достъпа и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на труда на страни домакини от Европейския съюз.

Айман Хамед е част от този проект.

Айман е от Египет и завършва Универстита в Кайро през 1992 година. Работи като журналист за някои от изтъкнаните местни издания, като освен това превежда книги от английски език на арабски и иврит.

През 2012-та Айман се жени за българка, а година по-късно става баща за пръв път. Взима нелекото решение да напусне Египет и да заживее в България, за да посрещне това предизвикателство заедно с жена си. Тя изиграва основна роля в адаптацията му, а той полага усилия да се запознае с българската история, текущата ситуация в страната и овладяването на езика.

При намирането на работа Айман няма голям избор поради възрастта си и ограничения брой сфери с отворени трудови позиции за хора от арабския свят – предимно в ресторанти и в аутсорсинг бизнеса, на който в крайна сметка се спира. Мултикултурният характер на центровете за обслужване на клиенти му помага да се интегрира сравнително лесно, а Айман открива все повече културни и лингвистични прилики между арабите, българите и ромите. 

Общественополезната работа като журналист обаче започва да му липсва и след 4 години като агент, Айман решава да създаде уебплатформа за араби живеещи в България и Европейския съюз – www.tawasul.eu. Тя помага на мигрантите да превъзмогнат езиковата бариера и да четат новини от страната и ЕС на родния си език.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.