Защо Юри Детков избира Добрич пред Санкт Петербург?

юли 6, 2021

Продължаваме поредицата с истории за мигранти, успешно интегрирани на пазара на труда в България.

Темата за мигрантите е широко дискутирана, но често – грешно интерпретирана. В опит да променим това, ви споделяме поредица с истории за граждани на трети страни с право да работят у нас, които противно на разбиранията, са успешно интегрирани на пазара на труда в България имат принос към икономиката на страната.

Поредицата ни е част от проект MIraGE, по който ФРГИ работи съвместно с партньори от няколко европейски държави, има за цел да улесни достъпа и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на труда на страни домакини от Европейския съюз.

Юри Детков е част от този проект.

Юри е родом от красивия Санкт Петербург, но в юношеските си години има възможност да се наслаждава на града само през уикенда, тъй като през седмицата учи във военно училище. Там до голяма степен оформя характера и ценностите си.

Интересната част от живота на Юри обаче започва тук, в България, където се мести на 17 години, привлечен от Висшето училище по мениджмънт във Варна и възможността да получи едновременно българска и британска диплома. През първите години от пребиваването си живее в Добрич, където е разположен кампусът на университета. Въпреки контраста с огромния Петербург, Добрич му допада, а приобщаването му към родната култура става възможно, благодарение на отношенията, които изгражда с преподаватели и колеги. Запознава се с българските традиции и обичаи и открива доста прилики с тези в Русия.

Като неблагоприятни обаче отчита имиграционните политики в България, които стават все по-стриктни с всяка година и усложняват положението на гражданите от страни, извън ЕС. Според Юри чужденците от външни държави могат да дадат много на икономиката и бизнеса тук, затова се надява властите да отчетат този потенциал и да преосмислят действията си.

След 7 години и половина в България, Юри успява да се сдобие с разрешение за постоянно пребиваване. Това открива много възможности за реализация пред него, от които тепърва предстои да избере. Оценява бизнес климата в София и шанса за развитие в много различни сфери.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.