Нашият Наръчник с Добри Практики вече е наличен!

ное. 20, 2019

Професионалното включване на граждани на трети страни: инструмент за консултиране на работодатели и самонаети лица

Между март и май 2019 г. партньорите по проекта Мираж проведоха изследания и интервюта целящи идентифициране и събиране на данни касаещи професионалното включване на наети и самонаети представители на трети страни в 8 държави: България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Румъния, Кипър и Унгария.

На базата на резултатите от тези проучвания бяха избрани 16-те най-представителни примера с цел да се представят най-добрите практики за преодоляване на специфични трудности в различен социален, икономически и правен контекст, като обаче всички те имат една обща цел: да насърчат професионалното включване на граждани на трети страни (ГТС) като дават конкретни примери и вдъхновяват.

Както казва директора човешки ресурси на Френската група от италиянски ресторанти Биг Мама интеграцията на ГТС е преди всичко въпрос на здрав разум: оценяването на хората е ключа към ниското ниво на текучество в компанията, което от своя страна е ключа към успеха.

Тези добри практики са събрани в сборник под формата на практически наръчник, за да се използват като инструмент за консултиране от страна на работодатели и самонаети. Нещо повече, този сборник ще се използва като референтен материал за обучителните дейности планирани по проекта Мираж, които започват от пролетта на 2020 г.

Можете да намерите и изтеглите сборника на нашия сайт в секция ресурси.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.