Новини

Aли от Сирия: „В България човек има потенциал да създава нови, хубави неща“

Представяме ви Али Самар, който решава да промени живота си и пристига в България в търсене на нови възможности. Темата за мигрантите е широко дискутирана, но често - грешно интерпретирана. В опит да променим това, ще ви...

„Има много перспективи за хора като мен, владеещи няколко езика в България“ – разказът на Али Б. от Алжир

Продължаваме поредицата с истории за мигранти, успешно интегрирани на пазара на труда в България. Продължаваме поредицата с истории за мигранти, успешно интегрирани на пазара на труда в България, които допринасят за...

Защо Юри Детков избира Добрич пред Санкт Петербург?

Продължаваме поредицата с истории за мигранти, успешно интегрирани на пазара на труда в България. Темата за мигрантите е широко дискутирана, но често - грешно интерпретирана. В опит да променим това, ви споделяме поредица...

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.