Νέα

Φιλμάκι MIraGE – Εκπαιδεύσεις σε ΥΤΧ και Εργοδότες στην Κύπρο

Το προωθητικό φιλμάκι για τις εκπαιδεύσεις του έργου MIraGE στην Κύπρο έχει δημοσιευτεί! Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI Cyprus δημοσίευσε ένα προωθητικό φιλμάκι που αφορά τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις του έργου...

Δημοσίευση άρθρου στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Διάλογος»

Η ηλεκτρονική εφημερίδα «Διάλογος» δημοσίευσε άρθρο σχετικά με τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις του έργου MIraGE για Εργοδότες. Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, η ηλεκτρονική εφημερίδα «Διάλογος» δημοσίευσε άρθρο με τίτλο:...

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.