Το έργο MIraGE ως βέλτιστη πρακτική για ένταξη μεταναστών στην ΕΕ!

Απρ 7, 2021

Το έργο μας αναφέρεται ως βέλτιστη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα για την Ένταξη (European Web Site on Integration).

Ενώ οι εταίροι του MIraGE είναι απασχολημένοι με την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων που απευθύνονται σε ΥΤΧ και εργοδότες, το έργο έχει καταχωριστεί ως βέλτιστη πρακτική στον Ευρωπαϊκό Ιστότοπο για την Ένταξη (EWSI).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σε αυτό τον σύνδεσμο.

Εκτός από μια πλήρη περιγραφή του έργου, ενημερώνει επίσης την τρέχουσα κατάστασή του, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής, τα σχόλια που ελήφθησαν από τους συμμετέχοντες δείχνουν ότι οι εκπαιδεύσεις ήταν επιτυχείς: πολλοί ΥΤΧ ενημερώθηκαν πολύ καλύτερα για συγκεκριμένες διαδικασίες και υποστηρικτικές πηγές που διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους.

Ο Ευρωπαϊκός Ιστότοπος για την Ένταξη (EWSI) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Το EWSI είναι ο μόνος ιστότοπος που φέρνει νέα, καλές πρακτικές και αναλύσεις για την ένταξη των μεταναστών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο της κάθε χώρας-μέλους.

Photo by Christina @ wocintechchat.com, Unsplash

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.