Το Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών είναι έτοιμο!

Νοέ 20, 2019

Επαγγελματική Ένταξη των ΥΤΧ: εργαλείο συμβουλευτικής για εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους.

Μεταξύ των μηνών Μάρτιος και Μάιος 2019, οι εταίροι του έργου διεκπεραίωσαν έρευνα και συνεντεύξεις με στόχο να εντοπίσουν και να συλλέξουν περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με την επαγγελματική ένταξη εργοδοτούμενων και αυτοεργοδοτούμενων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) σε 8 χώρες: Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρουμανία, Κύπρος και Ουγγαρία.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και των συνεντεύξεων, επιλέξαμε τις 16 πιο αντιπροσωπευτικές περιπτωσιολογικές μελέτες έτσι ώστε να παρουσιάσουμε καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν για να ξεπεράσουν συγκεκριμένες δυσκολίες σε διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και νομικά πλαίσια. Έχουν όλες τον ίδιο στόχο: να προωθήσουν την επαγγελματική ένταξη των ΥΤΧ, προσφέροντας χρήσιμα παραδείγματα και έμπνευση.

Όπως έχει δηλώσει και ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της γαλλικής αλυσίδας ιταλικών εστιατορίων Big Mamma (a French group of Italian restaurants), η ένταξη των ΥΤΧ έχει να κάνει με την κοινή λογική: το να δίνεις αξία στους ανθρώπους είναι το κλειδί για ένα χαμηλό κύκλο εργασιών ,που με τη σειρά του αποτελεί κλειδί για μια πετυχημένη εταιρεία.

Η συλλογή των περιπτωσιολογικών μελετών αποτελεί το πρακτικό εγχειρίδιο για να χρησιμοποιείται ως εργαλείο συμβουλευτικής για εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους. Επιπρόσθετα, το εγχειρίδιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναφοράς για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου MIraGe, που θα ξεκινήσουν την Άνοιξη 2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το εγχειρίδιο από τις Πηγές.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.