MIraGE är god sed för EU-integration!

apr 7, 2021

Vårt projekt betraktas nu som god praxis på europeiska hemsidan om integration (European Website for Integration).

Medan våra MIraGE partners är upptagna med implementeringen av utbildningar för tredjelandsmedborgare (TCNs) och arbetsgivare, har projektet blivit omnämnt som god praxis på den europeiska webbsidan om integration (EWSI).

Här kan ni läsa projektets datablad.

Det beskriver inte bara hela projektet, utan ger också en aktuell uppdatering av projektet. Än så länge säger feedback från deltagarna att utbildningarna har lyckats: många tredjelandsmedborgare (TCNs) rapporterar att de blev medvetna eller mycket mer informerade om särskilda procedurer och resurser som underlättar deras integration.

European Web Site on Integration (EWSI) är ett initiativ från den Europeiska Kommissionen och ansvaras för av Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor. EWSI är den enda webbsidan som samlar nyheter, god praxis och analyser om invandringsintegration, både inom EU och specifika europeiska länder.

Bilden är tagen av Christina @ wocintechchat.com, Unsplash

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.