Νέα

Τελική συνάντηση του έργου MIraGE, Οκτώβριος 2021

Με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά, για να συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και το τί έχουν αποκομίσει οι εταίροι Η τελευταία συνάντηση εταίρων του έργου MIraGE πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, με...

Δημοσίευση άρθρου στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Avant Garde» για το ενημερωτικό βίντεο του έργου MIraGE

Η ηλεκτρονική εφημερίδα «Avant Garde» δημοσίευσε άρθρο σχετικά με το ενημερωτικό βίντεο για τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις του έργου MIraGE. Στις 2 Αυγούστου 2021, η ηλεκτρονική εφημερίδα «Avant Garde» δημοσίευσε άρθρο με...

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.