Νέα

Δημοσίευση άρθρου στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Avant Garde» για το ενημερωτικό βίντεο του έργου MIraGE

Η ηλεκτρονική εφημερίδα «Avant Garde» δημοσίευσε άρθρο σχετικά με το ενημερωτικό βίντεο για τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις του έργου MIraGE. Στις 2 Αυγούστου 2021, η ηλεκτρονική εφημερίδα «Avant Garde» δημοσίευσε άρθρο με...

Φιλμάκι MIraGE – Εκπαιδεύσεις σε ΥΤΧ και Εργοδότες στην Κύπρο

Το προωθητικό φιλμάκι για τις εκπαιδεύσεις του έργου MIraGE στην Κύπρο έχει δημοσιευτεί! Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI Cyprus δημοσίευσε ένα προωθητικό φιλμάκι που αφορά τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις του έργου...

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.