Мрежа

Employers together for integration

Инициативата на Европейската Комисия стартирала през 2017 г. цели да даде видимост на това, което работодателите в ЕС правят, за да подкрепят интеграцията на мигранти и бежанци на пазара на труда. Работодателите може да се присъединят към инициативата като опишат настоящи и бъдещи действия насочени към подкрепа на интеграцията на мигранти и бежанци към тяхната работна сила.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.