Nätverk

Employers together for integration

Ett initativ från Europeiska komissionen som lanserades 2017 för att belysa vad anställda gör för att främja integrationen av invandrare och migranter på arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan ansluta till initativet genom att beskriva nuvarande och framtida åtgärder för att integrera invandrare och migranter i sin personalstyrka.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.