Rețea

Employers together for integration

În 2017, o inițiativă a Comisiei Europene a fost lansată pentru a scoate în evidență eforturile angajatorilor pentru a sprijini integrarea pe piața muncii a migranților și a refugiaților. Angajatorii se pot alătura acestei inițiative oferind informații despre acțiunile curente și viitoare întreprinse pentru integrarea migranților și refugiaților pe piața muncii.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.