Ресурси

НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ

Tози наръчник съдържа най-представителните случаи от изследване, проведено от партньорите по проекта Мираж, в 8 държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипър, Румъния, Унгария). Следните 16 казуса са избрани да представят най-добрите практики, прилагани в различни социални, икономически и законодателни контексти, всички те имащи една и съща цел: насърчаване професионалното включване на наети и самонаети ГТС.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.