Resurse

MANUAL DE BUNE PRACTICI

Acest manual prezintă cele mai reprezentative studii de caz din cadrul cercetării realizate de către partenerii consorțiului MIraGE din 8 țări (Bulgaria, Suedia, Italia, Franța, Austria, Cipru, România, Ungaria). Următoarele 16 studii de caz au fost alese pentru a prezenta cele mai bune practici implementate în diferite contexte sociale, economice și legislative, toate având același obiectiv: promovarea incluziunii profesionale atât a angajaților cât și a antreprenorilor, resortisanți țări terțe (rtt).

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.