Tillgångar

HANDBOK: BRA PRAXIS

I denna handbok handbok presenterar vi ett antal fallstudier från vår undersökning som beskriver situationen för utomeuropeiskt födda på den europeiska arbetsmarknaden. De sexton fallstudierna är utvalda för att de representerar bra praxis som implementerats i olika sociala, ekonomiska och lagstiftande sammanhang, med målet att främja anställningsbarhet eller förutsättningarna för företagande hos människor från utomeuropeiska länder.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.