Среща на партньорите в проект „MIraGE“ , October 2021

окт. 25, 2021

На живо и онлайн бяха обсъдени най-добрите практики и научените уроци

Финална среща между партньорите по проект MIraGE се проведе в петък, 15 октомври 2021 г., в хибриден формат. Докато някои представители на партньорите се срещнаха на живо в централата на Центъра за социални иновации в Кипър, други се включиха онлайн.

По време на срещата партньорите обсъдиха оперативни и управленски въпроси: заключителни етапи на проекта, доклади и крайни срокове, дейности за разпространение на информация за проекта. Срещата предостави възможност да се даде оценка на дейностите по проекта, особено на обученията, насочени към граждани на трети страни и работодатели, проведени от партньорите по проекта.

Голяма част от дискусиите бяха посветени на въздействието на пандемията Covid-19, и по-специално, на формата на обученията по проекта. Поради ограниченията, през последните месеци повечето партньори трябваше да преминат от присъствени обучения, както беше планирано първоначално, към онлайн среда. Въпреки че първоначално това се възприемаше като предизвикателство и изискваше преосмисляне на прилаганите методологии, всички партньори изразиха задоволство от крайните резултати. В някои случаи онлайн форматът дори е увеличил максимално участието, като е осигурил възможност за включване в курсовете без географски ограничения.

Сред добрите практики и научените уроци, партньорите споменаха факта, че обученията за граждани на трети страни са осигурили безопасно пространство за обсъждане на други теми, които не са включени в модулите, като например споделяне на опит с расизъм и дискриминация. Що се отнася до обучението на работодателите, няколко партньори изтъкнаха необходимостта от разчупване на стереотипите, както и значението на показването на добри практики за управление на многообразието. Накрая беше подчертано и как резултатите от проекта могат да се използват за застъпничество за правата на мигрантите.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.