Întâlnirea organizațiilor partenere MIraGE, octombrie 2021

oct. 25, 2021

În persoană și online, pentru a discuta despre bunele practici și lecțiile învățate

Ultima întâlnire a organizațiilor partenere MIraGE a avut loc vineri, 15 octombrie 2021, în format hybrid – în timp ce unii parteneri s-au întâlnit față în față în Cipru, la sediul organizației Center of Social Innovation,, ceilalți parteneri s-au alăturat întâlnirii online.

Pe parcursul întâlnirii, partenerii au dezbatut aspecte operaționale și manageriale: ultimele etape ale proiectului, rapoarte și termene limită sau activități de diseminare. Întâlnirea a furnizat o oportunitate importantă în evaluarea activităților derulate în cadrul proiectului, în special a sesiunilor de formare adresate cetățenilor țărilor terțe și angajatorilor.

O bună parte a discuției s-a concentrat pe impactul pandemiei de Covid-19, în special asupra formatului sesiunilor de formare: din cauza restricțiilor ultimelor luni, majoritatea partenerilor au fost nevoiți să renunțe la trainingurile față în față așa cum erau planificate inițial și să își continuie activitatea în mediul online. Deși inițial această tranziție a fost percepută ca o provocare ce a necesitat regândirea metodologiei, toți partenerii au fost mulțumiți de rezultatele finale. În unele cazuri, formatul online a oferit posibilitatea de a maximiza participarea, astfel neexistând limitări geografice pentru prezența la cursuri.

Printre bunele practici și lecțiile învățate menționate de parteneri se numără și faptul că sesiunile de formare pentru cetățenii țărilor terțe au oferit un spațiu sigur unde s-au putut discuta diverse subiecte neincluse în module, cum ar fi împărtășirea poveștilor despre rasism și discriminare. În ceea ce privește sesiunile de formare despre pentru angajatori, a fost subliniată nevoia de distanțare de stereotipuri, împreună cu importanța bunelor practici în ceea ce privește managementul diversității. În cele din urmă, s-a evidențiat cum rezultatele acestui proiect pot fi folosite pentru a milita pentru drepturile migranților.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.