MIraGE partnermöte, Oktober 2021

okt 25, 2021

Ett hybrid möte: både fysiskt och online för att diskutera goda praxis och lärdomar från projektet

Det sista mötet som samlade partnerna för MIraGE hölls fredagen den 15 oktober 2021 i ett hybridläge: medan några partnerrepresentanter möttes fysiskt på Cypern, i huvudkontoret för Center for Social Innovation, andra partners anslöt sig till mötet online.

Under mötet diskuterade partnerna drifts- och ledningsfrågor: projektets slutsteg, rapporter och deadlines, spridningsaktiviteter. Mötet gav också ett värdefullt tillfälle för bedömning av projektaktiviteterna, särskilt de utbildningar som riktades till TCN:s och arbetsgivare som projektpartnerna genomförde.

En del av diskussionen fokuserade på effekterna av Covid-19-pandemin, särskilt på utbildningsformatet: de flesta partnerna, på grund av de senaste månadernas begränsningar, behövde byta utbildningen från fysiskt på plats, som de var planerad från början, till en onlinemiljö. Om detta först uppfattades som en utmaning och krävde en omprövning av de tillämpade metoderna, uttryckte samtliga partners tillfredsställelse med de slutliga resultaten. Onlineformatet gav i vissa fall till och med möjligheten för att kunna öka deltagandet, vilket gav möjlighet till målgruppen att delta i kurserna utan geografiska begränsningar.

Bland de bästa metoderna och lärdomarna nämnde parterna det faktum att utbildningarna för TCN:s ofta gav ett säkert utrymme att diskutera andra frågor, som inte ingår i modulerna, till exempel att dela erfarenheter av rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsgivarnas utbildning betonades behovet av att bryta stereotyper av flera partners, tillsammans med vikten av att visa goda praxis för mångfaldshantering. Slutligen betonades också hur projektets resultat kan användas för att förespråka migranters rättigheter.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.