Δίκτυο

Employers together for integration

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2017 για να προβάλει το τι κάνουν οι εργοδότες για να υποστηρίξουν την ένταξη των προσφύγων και άλλων μεταναστών στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες μπορούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή, περιγράφοντας τις τρέχουσες και μελλοντικές τους δράσεις για να υποστηρίξουν την ένταξη των προσφύγων και των άλλων μεταναστών στο εργατικό δυναμικό τους και όχι μόνο.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.