Η ομάδα

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 9 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 1 συνδικαλιστική οργάνωση, 1 κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και 1 φορέα κατάρτισης, από 8 χώρες της ΕΕ.

www.frgi.bg

Το WCIF (Workshop for Civic Initiatives Foundation) ενθαρρύνει τη φιλανθρωπία και παρέχει χρηματοδότηση και άλλους πόρους σε οργανώσεις πολιτών, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τις κοινότητες που εξυπηρετούν.
Η αποστολή του WCIF είναι να ενθαρρύνει τις διάφορες κοινότητες να αναλάβουν ευθύνη και να εργαστούν ενεργά για την κοινωνική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας πλήρως τοπικούς πόρους.

 

www.laimomo.it

Ο οργανισμός Lai-momo Cooperative Society, ο οποίος ιδρύθηκε το 1995, εργάζεται σε διάφορους τομείς: τον κοινωνικό και τη μετανάστευση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την επικοινωνία και τη δημοσίευση, με γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και των κοινοτήτων.

www.novapolis.ro

Ο οργανισμός Novapolis Association-Centre for Analysis and Initiatives for Development είναι ένας ΜΚΟ στη Ρουμανία που στοχεύει στο να συμβάλει σε μια δημοκρατική και ποικιλόμορφη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά, ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων. Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας είναι οι γενικές δράσεις, η ανάλυση και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και των επιπτώσεών τους, τα κοινωνικά σχέδια, και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ.

www.rhsansfrontieres.org

Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF) / Human Resources Without Borders (HRWB)
Ο οργανισμός HRWB είναι ένας ΜΚΟ στη Γαλλία που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού, ενεργώντας κυρίως κατά της καταναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας και των άσεμνων συνθηκών εργασίας στη Γαλλία και παγκοσμίως.

 

www.podkrepa-obrazovanie.com

Το συνδικάτο «Εκπαίδευση» με τη Συνομοσπονδία Εργασίας της ΣΕΠ «Podkrepa» ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1989, αμέσως μετά τις δημοκρατικές αλλαγές στη Βουλγαρία.Το συνδικάτο «Εκπαίδευση» στοχεύει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Εργάζεται για τον εκδημοκρατισμό, τον εξανθρωπισμό και τη δευτερολογία της εκπαίδευσης στη Βουλγαρία, μέσω δημοκρατικών αλλαγών στη νομοθεσία, τη διαχείριση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης.

www.groupe-sos.org

Ο οργανισμός ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθνικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1951 στη Γαλλία για να υποστηρίξει τους μετανάστες στην ένταξή τους μέσω της εφαρμογής των δικαιωμάτων τους. Από το 2010, η ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES συμμετέχει σε κέντρα κράτησης μεταναστών. Ο οργανισμός βοηθά τους μετανάστες που πρόκειται να απελαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και βοηθά τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη χώρα τους να ζητήσουν προστασία.

www.victumconsulting.com

Ο οργανισμός Victum ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και ηγετικών πολιτισμών με προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης και ανάπτυξης στην Ουγγαρία και την Ευρώπη, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τις οργανώσεις πελατών τους – ΜΜΕ και πολυεθνικές εταιρείες.
Ο οργανισμός Victum Consulting στοχεύει επίσης να συμβάλει στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και την αλληλεγγύη στην Ουγγαρία συμμετέχοντας σε καινοτόμα προγράμματα.

 

www.suedwind.at

Ο οργανισμός Südwind από την Αυστρία έχει 40 χρόνια εμπειρίας και εργάζεται σε τρεις τομείς: την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης και την εκστρατεία για τα κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου. Επιπλέον, το Südwind είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Αυστρία στον τομέα της παγκόσμιας μάθησης και ευαισθητοποίησης για αναπτυξιακά θέματα και βιώσιμη ανάπτυξη στην Αυστρία. Από το 2013, το Südwind εργάζεται για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη όχι μόνο σε θέματα ένταξης, αλλά και σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία, το δίκαιο εμπόριο, την παγκόσμια ισότητα και αξιοπρέπεια.

www.csicy.com

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation Cyprus) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή στους τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

www.swideas.se

Ο οργανισμός SwIdeas είναι ένας πολυπολιτισμικός οργανισμός με επίκεντρο την ανάπτυξη της κοινότητας και των επιχειρήσεων. Το SwIdeas είναι μια οργάνωση με γνώμονα την αξία, η οποία πιστεύει στη βιωσιμότητα, την ποικιλομορφία, τη συνεργασία και την προστιθέμενη αξία. Στόχος είναι να υποστηριχθούν όσοι προσφέρουν αξία όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τις κοινωνίες και τις κοινότητές τους, και να δώσουν στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οργανισμούς τη δυνατότητα να το πράξουν.

szubjektiv.org

Το Subjective Values Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων, υποστηρίζοντας έναν συνεχή διάλογο μεταξύ των πολιτισμών. Επιπλέον, το ίδρυμα επιδιώκει να δημιουργήσει μια βιώσιμη κοινωνία, να προωθήσει τα ευρωπαϊκά ιδεώδη στην Ουγγαρία και να παράσχει μια πλατφόρμα για τους νέους για να εντοπίσουν και να μεταφέρουν αυτές τις αξίες και ιδέες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.

www.vhs.at

Die Wiener Volkshochschulen
VHS Wien: Εκπαίδευση για όλους.
Ο οργανισμός VHS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μορφών για τους κατοίκους της Βιέννης: γλώσσες, αθλητισμός και υγεία, τέχνες, δεύτερη ευκαιρία στην Εκπαίδευση και εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για ειδικές ομάδες-στόχους.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.