Despre noi

Proiectul este realizat printr-un parteneriat multiplu localizat în 8 țări membre UE care este format din 9 organizații ale societății civile, un sindicat, un centru educațional și un centru de formare profesională.

www.frgi.bg

WCIF [Fundația Workshop pentru Inițiative Civice] încurajează filantropia și oferă fonduri și alte resurse necesare organizațiilor civice pentru a se dezvolta și a ajuta comunitățile pe care le deservesc.
Misiunea WCIF este de a încuraja comunitățile de a-și asuma responsabilități și de a lucra în mod activ pentru dezvoltare socială folosind resursele locale pe deplin.

 

www.laimomo.it

Societatea de Cooperare Lai-momo, înființată în 1995, activează în diverse domenii: social și imigrație, școală și formare, comunicare, publicații, cu scopul general de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și comunităților.

www.novapolis.ro

Asociația Novapolis-Centru pentru Analize și Inițiative pentru Dezvoltare este un ONG stabilit în România care își dorește să contribuie la o societate democratică, inclusivă și diversă, echilibrată din punct de vedere economic și social, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Principalele domenii de activitate includ acțiuni la firul ierbii, analiza și evaluarea politicilor publice și impactul acestora la nivel local, național și european, proiecte sociale, campanii de conștientizare în domeniul migrației și mobilității forței de muncă în UE.

www.rhsansfrontieres.org

Resurse Umane fără Frontiere (RHSF) / Human Resources Without Borders (HRWB)
HRWB este un ONG francez care promovează drepturile omului la locul de muncă, acționând în mod special împotriva muncii forțate, a muncii în rândul copiilor și a condițiilor nedemne la locul de muncă, atât în Franța cât și în întreaga lume.

 

www.podkrepa-obrazovanie.com

Sindicatul “Educație” împreună cu Confederația Muncii ”Podkrepa” SEP a fost înființat în Decembrie 1989, la scurt timp după schimbările democratice din Bulgaria.
Sindicatul “Educație” urmărește apărarea drepturilor, demnității și intereselor profesionale ale membrilor săi. Prin acțiunile lor se urmărește democratizarea, umanizarea și deideologia educației în Bulgaria, prin schimbări legislative democratice, gestionarea și administrarea educației.

www.groupe-sos.org

ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES este o organizație non-profit înființată în 1951 din Franța având ca domeniu de activitate asistența oferită migranților pe parcursul integrării și implementării drepturilor acestora. Începând din 2010, ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES este activ și în centrele de retenție. Asociația ajută migranții care urmează să fie deportați să își exercite drepturile și îi ajută pe cei care și-au părăsit țara să solicite protecție.

www.victumconsulting.com

Victum a fost înființată în anul 2000 cu scopul de a dezvolta leadershipul prin programe de instruire, coaching și dezvoltare în Ungaria și Europa prin stabilirea de parteneriate pe termen lung cu organizațiile clienților săi– atât IMM-uri cât și companii multinaționale.
Victum Consulting își propune de asemenea să contribuie la o societate incluzivă și solidară în Ungaria prin implicarea în cadrul proiectelor inovatoare.

 

www.suedwind.at

Südwind este o organizație stabilită în Austria și are peste 40 de ani de experiență în domenii precum: educație, media, și militează pentru drepturile sociale ale omului. În plus, Südwind este una din organizațiile lider din Austria în domeniile Educației Globale și a constientizării problemelor de dezvoltare și a dezvoltării sustenabile din Austria. În 2013, Südwind au început să activeze și în domenii precum migrație, dezvoltare, integrare, cooperare, comerț echitabil, egalitate și demnitate globală.

www.csicy.com

Centre for Social Innovation (CSI) is a Research and Development organisation which focuses on fostering social innovation that can bring about a positive change to local, national, regional and global entities. These entities include, but are not limited to, governments, local administrative agencies, non-for profit agencies, commercial entities, and educational institutions.

www.swideas.se

SwIdeas este o organizație multi-culturală, ce promovează dezvoltarea comunității și a afacerilor. SwIdeas este o organizație bazată pe valoare, care crede în sustenabilitate, diversitate, colaborare și valoare adăugată. Scopul este acela de a oferi suport celor care aduc valoare comunității în care trăiesc, organizațiilor și antreprenorilor.

szubjektiv.org

Fundația Subiective Values, este o organizație non-profit înființată în anul 2002, și are ca domeniu principal de activitate combaterea rasismului și a discriminării, prin susținerea unui dialog permanent între culturi. Fundația urmărește crearea unei societăți durabile, promovarea idealurilor europene în Ungaria prin intermediul unei platforme, în care tinerii pot promova acele valori și idei care au un rol important în viața lor.

www.vhs.at

Die Wiener Volkshochschulen
VHS Wien: Educație pentru fiecare.
VHS oferă o gamă largă de formate educaționale: limbi străine, sport și sănătate, artă, a doua șansă la educație, proiecte naționale și europene pentru grupuri țintă.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.