Om oss

Projektet utförs av ett partnerskap med flera intressenter som består av 9 civila samhällsorganisationer, 1 fackförening, 1 yrkesutbildningscenter och 1 utbildningsleverantör från 8 EU-länder.

www.frgi.bg

WCIF (Workshop for Civic Initiatives Foundation) uppmuntrar till filantropi och medverkar till finansiering och andra resurser till medborgarorganisationers kapacitet att aerbeta med samhällsutveckling.
WCIF: s uppdrag är att uppmuntra olika grupper att ta ansvar och att aktivt arbeta för social utveckling via lokala resurser.

 

www.laimomo.it

Lai-momo Cooperative Society grundades 1995 och arbetar inom olika områden: social och immigration, skola och träning, kommunikation, publicering, med det övergripande målet att förbättra livskvaliteten hos människor och samhällen.

www.novapolis.ro

Novapolis Association-centrum för Analys och Initiativ för Utveckling är en rumänsk NGO som syftar till att bidra till ett demokratiskt, inkluderande och mångsidigt samhälle som är ekonomiskt och socialt balanserat, och reflekterar allas behov. Huvudområdena omfattar gräsrotsaktioner, analys och värdering av den offentliga politiken och deras inverkan, sociala projekt, kampanjer för ökad medvetenhet inom migrationsområdet och arbetskraftens rörlighet i EU.
www.novapolis.ro

www.rhsansfrontieres.org

Ressources Humaines Sans frontières

Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF) / Human Resources Without Borders (HRWB)
HRWB är en fransk NGO som verkar för mänskliga rättigheter – med ett speciellt fokus på arbetsplatser, mot tvångsarbete, barnarbete och orättfärdiga villkor i Frakrike och resten av världen.

 

www.podkrepa-obrazovanie.com

SEP Arbetsförbundet grundades i december 1989, omedelbart efter de demokratiska förändringarna i Bulgarien.
Syndikatet syftar till att försvara medlemmars rättigheter, värdighet och professionella intressen. Det fungerar för demokratisering, humanisering och avideologisering av utbildning i Bulgarien, genom demokratiska förändringar i lagstiftningen, förvaltning och administration av utbildning.
www.podkrepa-obrazovanie.com

www.groupe-sos.org

ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES är en icke-vinstdrivande nationell organisation som grundades 1951 i Frankrike för att stödja invandrare, deras integration och verka för invandrares rättigheter. Sedan 2010 är ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES aktiva i ”retention centers”. Föreningen hjälper migranter som ska deporteras att utöva sina rättigheter och hjälper människor på flykt att söka skydd.
www.groupe-sos.org

www.victumconsulting.com

Victum grundades år 2000 i syfte att utveckla service och ledarskapskulturer med utbildning, coaching och utvecklingsprogram i Ungern och Europa, genom att etablera långsiktiga partnerskap med klientorganisationer – små, medelstora och multinationella företag.
Victum Consulting syftar också till att bidra till ett inkluderande och solidariskt samhälle i Ungern genom att delta i innovativa projekt.

 

www.suedwind.at

Südwind från Österrike har 40 års erfarenhet inom utbildning, media och kampanjer för sociala mänskliga rättigheter. Dessutom är Südwind en av de ledande organisationerna i Österrike inom området Global Learning och ökat medvetande om hållbar utveckling. Sedan 2013 har Südwind arbetat med migration och utveckling, inte bara gällande integrationsfrågor utan även i samband med utvecklingssamarbete, rättvis handel, global jämlikhet och värdighet.

www.csicy.com

Centrum för social innovation (CSI) är en forsknings- och utvecklingsorganisation som fokuserar på att främja social innovation för positiv förändring i lokala, nationella, regionala och globala organisationer och initiativ. Dessa inkluderar , men är inte begränsade till, regeringar, lokala förvaltningsorgan, icke-vinstdrivande byråer, kommersiella företag och utbildningsinstitutioner.

www.swideas.se

SwIdeas är en multikulturell organisation med fokus på samhälls- och affärsutveckling. SwIdeas är en värdedriven organisation som tror på hållbarhet, mångfald, samarbete och mervärde. Syftet är att stödja dem som ger värde inte bara för sig själva mes också för deras samhällen och gemensamhet och att ge företagare och organisationer möjlighet att göra det.

szubjektiv.org

Stiftelsen Subjective Values, en icke-vinstdrivande stiftelse, grundad 2002, syftar till att adressera med rasism och diskriminering genom att stödja dialog mellan kulturer. Stiftelsen strävar dessutom efter att skapa ett hållbart samhälle, att främja de europeiska idealerna i Ungern och att skapa en idé- och värderingsdriven plattform för unga personer att identifiera sig med.

www.vhs.at

Die Wiener Volkshochschulen
VHS Wien: Utbildning för alla.
VHS erbjuder ett brett spektrum av pedagogiska format för Wiens befolkningen: språk, sport och hälsa, konst, ”andra chans utbildning” och nationella och europeiska projekt för särskilda målgrupper.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.