Τελική συνάντηση του έργου MIraGE, Οκτώβριος 2021

Οκτ 25, 2021

Με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά, για να συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και το τί έχουν αποκομίσει οι εταίροι

Η τελευταία συνάντηση εταίρων του έργου MIraGE πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, με υβριδικό τρόπο: ενώ εκπρόσωποι ορισμένων εταίρων συναντήθηκαν με φυσική παρουσία στην Κύπρο, στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, άλλοι εταίροι συμμετείχαν διαδικτυακά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν θέματα λειτουργίας και διαχείρισης: τα τελευταία βήματα του έργου, εκθέσεις και προθεσμίες, δραστηριότητες διάδοσης. Η συνάντηση παρείχε επίσης μια πολύτιμη αφορμή για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του έργου, ιδίως των εκπαιδεύσεων που πραγματοποίησαν οι εταίροι του έργου σε ΥΤΧ και εργοδότες.

Ένα καλό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19, ιδίως στη μορφή εκπαίδευσης: οι περισσότεροι εταίροι, λόγω των περιορισμών των τελευταίων μηνών, χρειάστηκε να αλλάξουν τις εκπαιδεύσεις, από φυσική παρουσία, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, σε διαδικτυακές εκπαιδεύσεις. Αυτό αρχικά ήταν μια σημαντική πρόκληση και απαιτούσε επανεξέταση των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών, όμως όλοι οι εταίροι εξέφρασαν ικανοποίηση για τα τελικά αποτελέσματα. Η διαδικτυακή μορφή, σε ορισμένες περιπτώσεις, έδωσε ακόμη και τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της συμμετοχής, παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων, οι εταίροι ανέφεραν το γεγονός ότι οι εκπαιδεύσεις για ΥΤΧ συχνά παρείχαν ασφαλή χώρο για συζήτηση σχετικά με άλλα θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στις ενότητες, όπως η ανταλλαγή εμπειριών ρατσισμού και διακρίσεων. Όσον αφορά την κατάρτιση των εργοδοτών, η ανάγκη να σπάσουν τα στερεότυπα τονίστηκε από διάφορους εταίρους, μαζί με τη σημασία της εμφάνισης καλών πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικότητας. Τέλος, υπογραμμίστηκε επίσης πώς τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.