Регистрация за обучения

През пролетта на 2020 г. ще стартираме две отделни, специализирани обучителни програми, специално предназначени за обучителните потребности на работодатели и граждни на трети страни. Обученията ще се проведат в България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипър, Румъния и Унгария. Подробности за програмите ще са налични скоро на този уеб-сайт.

Обученията са безплатни, но местата са ограничени и затова препоръчваме да се запишете по-рано.

За да се регистрирате попълнете формуляр 1, ако сте работодател, или формуляр 2, ако сте представители на трети страни (мигранти). Ще бъдете информирани за мястото и времето на провеждане на обученията веднага щом те бъдат определени.

 

Вие работодател ли сте?

Предлагаме обучителни програми, съобразени с законодателствата и административните процедури за интеграция в трудовия пазар на лица от други националности на съответните страни, както и най-добри практики за включване и информация за това как да се подобри сътрудничеството между различни агенции (работодатели, синдикати, държавни структури).

employer

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

*Всички полета са задължителни

Вие представител на трета страна ли сте?

Ние предлагаме обучителна програма за специфичната законодателна рамка на страната домакин; помощ за идентифициране на възможности за самонаемане, информация за съществуваща финансова и техническа подкрепа.

thirdcountry

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

*Всички полета са задължителни

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.