Despre proiect

Activitățile proiectului MiraGe vizează creșterea accesului rapid și integrarea resortisanților țărilor terțe pe piața muncii din țările europene gazdă. MiraGE este un proiect cu o durată de 3 ani, co-finanțat de Uniunea Europeană (Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare), implementat de 12 parteneri din 8 țări europene (Bulgaria, Suedia, Italia, Franța, Austria, Cipru, România și Ungaria).

Deși există un potențial important pe care imigranții îl pot reprezenta pentru economiile țărilor europene, există piedici care trebuiesc abordate în toate statele membre. La nivelul tuturor statelor membre, sunt angajatori care cunosc potențialul forței de muncă străină, dar sunt și angajatori care sunt reticenți din cauza lipsei de informații privind angajarea, competențele și procedurile legale în vederea recrutării acestora. În același timp, migranții nu sunt pe deplin conștienți de numeroasele oportunități de lucru sau modalitatea de accesare a acestora, în mod special de oportunitățile de anteprenoriat din țara gazdă. În unele țări, cadrul juridic, luarea deciziilor politice și competențele lingvistice insuficiente ale resortisanților țărilor terțe reprezintă bariere importante pentru integrarea acestora pe piața muncii.

Pentru creșterea accesului RTT și promovarea integrării acestora pe piețele de muncă europene, proiectul MiraGE pune în aplicare următorii pași:

Cartografierea nevoilor și atitudinilor angajatorilor prin efectuarea unui sondaj online.

Realizarea de interviuri pentru identificarea celor mai bune practici de integrare

Utilizarea rezultatelor cercetării pentru crearea unui manual pentru angajatori și publicarea acestuia în 9 limbi ale UE.

 Dezvoltarea a două programe de instruire adaptate și specifice fiecărei țări, atât pentru RTT cât și pentru angajatori (Abonați-vă!)

Promovarea activităților și a celor mai bune practici, crearea unui videoclip promoțional și desfășurarea unei campanii social media.

Colectarea feedback-ului pentru transferabilitatea rezultatelor.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.