Εγγραφή

Την Άνοιξη του 2020, θα ξεκινήσουμε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των ΥΤΧ. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία, τη Σουηδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα θα βρίσκονται διαθέσιμες σύντομα σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι δωρεάν, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι ‘αυτό προτείνουμε να εγγραφείτε νωρίς.

Για να εγγραφείτε, συμπληρώστε τις πληροφορίες στο πρώτο έντυπο αν είστε εργοδότης και στο δεύτερο έντυπο αν είστε ΥΤΧ.
Θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τόπο και τις ημερομηνίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μόλις καθοριστούν.

Είστε εργοδότης;

Προσφέρουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο για κάθε χώρα σχετικά με τη νομοθεσία και τη διοικητική διαδικασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας, τις βέλτιστες πρακτικές ένταξης και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας με πολλούς οργανισμούς (εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι, κρατικοί φορείς).

employer

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Είστε Υπηκόος Τρίτων Χωρών;

Προσφέρουμε πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής, βοήθεια για τον εντοπισμό ευκαιριών αυτοαπασχόλησης, πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη οικονομική και τεχνική υποστήριξη.

thirdcountry

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.