Înregistrați-vă pentru cursurile de formare

În primăvara anului 2020, vom lansa două programe de formare distincte, atât pentru angajatori, cât și pentru cetățenii țărilor terțe, adaptate special nevoilor de formare ale acestora. Cursurile de formare vor avea loc în Bulgaria, Suedia, Italia, Franța, Austria, Cipru, România și Ungaria. Detaliile complete ale programelor de formare vor fi disponibile în curând pe acest website.

Participarea la cursuri este gratuită, totuși locurile sunt limitate așa că vă recomandăm să vă înregistrați cât mai curând.

Pentru a vă înregistra, vă rugăm să completați informațiile din primul formular dacă sunteți angajator, și cel de-al doilea formular dacă sunteți cetățean non-UE.
Veți fi informați despre locul și data când vor avea loc cursurile de îndată ce acestea vor fi definite.

Sunteți angajator?

Oferim un program de instruire adaptat și specific fiecărei țări despre legislația și procedurile administrative necesare integrării RTT pe piața muncii, cele mai bune practici de incluziune, și informații pentru consolidarea cooperării multi-actori (angajatori, parteneri sociali, structuri ale statului).

employer

Privacy Policy

*Toate câmpurile sunt necesare

Sunteți cetățean non-UE ?

Oferim un program de instruire privind cadrul juridic specific țării gazdă; asistență pentru identificarea oportunităților de angajare în activități independente; informații privind sprijinul existent tehnic și financiar.

thirdcountry

Privacy Policy

*All fields are required

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.