Интегриране на мигранти

за растеж в Европа

Проектът

Дейностите на проекта MIraGE имат за цел да улеснят безпроблемния достъп и интеграция на лицата от трети страни търсещи работа в пазара на труда на страните домакини от ЕС. MIraGE е тригодишен проект съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария).

Регистрация за обучения

През пролетта на 2020 г. ще стартираме две отделни, специализирани обучителни програми, специално предназначени за обучителните потребности на работодатели и граждни на трети страни. Обученията ще се проведат в България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипър, Румъния и Унгария. Подробности за програмите ще са налични скоро на този уеб-сайт.

Обученията са безплатни, но местата са ограничени и затова препоръчваме да се запишете по-рано.

Партньори по проекта

Партньори по проекта

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.