Arbetskraftsintegration

för tillväxt i Europa

Projektet

MIraGE-aktiviteter syftar till att påskynda och öka tredjelandsmedborgares tillgång till arbetsmarknaden i sina europeiska värdländer.
MIraGE är ett 3-årigt projekt medfinansierat av Europeiska unionen (Asylum, Migration and Integration Fund), och drivs av 12 partners från 8 europeiska länder (Bulgarien, Sverige, Italien, Frankrike, Österrike, Cypern, Rumänien, Ungern).

Anmäl dig till träning:

Under våren 2020 kommer vi lansera två olika och skräddarsydda projekt som söker fylla utbildningsbehovet av både arbetsgivare och tredjelandsmedborgare. Utbildningarna kommer att äga rum i Bulgarien, Sverige, Italien, Frankrike, Österrike, Cypern, Rumänien, Ungern. Det fulla projektprogrammet blir snart tillgängligt på hemsidan.

Att delta i utbildningarna är gratis, men platserna är begränsade så vi rekommenderar att du anmäler dig så snart som möjligt.

Projektpartners

Projektpartners

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.