Integrarea Migranților

pentru Creștere Economică în Europa

Despre proiect

Activitățile proiectului MiraGe vizează creșterea accesului rapid și integrarea resortisanților țărilor terțe pe piața muncii din țările europene gazdă.

MiraGE este un proiect cu o durată de 3 ani, co-finanțat de Uniunea Europeană (Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare), implementat de 12 parteneri din 8 țări europene (Bulgaria, Suedia, Italia, Franța, Austria, Cipru, România și Ungaria).

Înregistrați-vă pentru cursurile de formare

În primăvara anului 2020, vom lansa două programe de formare distincte, atât pentru angajatori, cât și pentru cetățenii țărilor terțe, adaptate special nevoilor de formare ale acestora. Cursurile de formare vor avea loc în Bulgaria, Suedia, Italia, Franța, Austria, Cipru, România și Ungaria. Detaliile complete ale programelor de formare vor fi disponibile în curând pe acest website.

Participarea la cursuri este gratuită, totuși locurile sunt limitate așa că vă recomandăm să vă înregistrați cât mai curând.

Partenerii proiectului

Our partners

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.