Utbildning för tredjelandsmedborgare i Sverige: 4 framgångsrika utbildningsmoduler har slutförts!

jun 24, 2021

MIraGE-utbildningarna för tredjelandsmedborgare (TCN) om arbetskraftsintegration och anställbarhet har genomförts framgångsrikt i Sverige!

SwIdeas AB har framgångsrikt genomfört fyra utbildningsmoduler riktade till tredjelandsmedborgare (TCN) som bor i Sverige. På grund av Covid-19 pandemin har hela utbildningen genomförts på distans och samlat 318 deltagare från 59 olika länder i alla moduler. 87% av deltagarna bodde i Sverige och letade aktivt efter arbete.

Målet med utbildningsmodulerna var att tillgodose behoven hos TCN på den svenska arbetsmarknaden och att bygga upp deras förmågor genom att använda den nationella rättsliga ramen för TCN-arbetsintegration.

Under utbildningssessionerna delade utbildarna med sig av användbar och viktig information angående beskattning, statliga myndigheter och andra allmänna aspekter av processen att hitta arbete som invandrare i Sverige. Information rörde viktiga aspekter till exempel A-Kassor, svenska fackföreningar, anställningsavtal och rättigheter. Dessutom gav utbildarna tips och information om hur man startar ett företag i Sverige, finansieringsmöjligheter, typer av företag och beskattning, och information om hur man för en Canva-affärsplan. Slutligen var en viktig aspekt av utbildningen ämnet ”interkulturella aspekter inom den svenska arbetsmarknaden”, som spelade en avgörande roll för att hitta arbete i Sverige. I samband med detta diskuterade utbildarna de kulturella aspekterna som är specifika för det svenska samhället och som ibland återspeglas i olika attityder och metoder inom landets arbetsmarknad.

Bilden är tagen av: https://perzonseo.com

Photo credits

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

info@mirageproject.eu

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.